Problemy i ich uleczanie

Stymulacja przepywu limfy
Obok krenia krwi, w ktrym serce, puca i naczynia krwionone odgrywaj gwn rol, istnieje drugi bardzo wany ukad pynny. Jest to system limfatyczny. Ciao zawiera wicej limfy, ni krwi, a naczynia limfatyczne s dusze, ni yy.
Ukad limfatyczny wypukuje produkty przemiany materii z ciaa i usuwa zarazki. Mniejsze naczynia wpywaj do gruczow limfatycznych (te kropki). Zawieraj one komrki zabjcze, ktre odcinaj i niszcz zarazki.

Ukad naczy limfatycznych
Tam, gdzie krew wpywa z ttnic do naczy wosowatych, cinienie w naczyniach wypycha pyn zawierajcy tlen i cukier przez cianki komrek ylnych - a to tworzy limf.
Odpady komrkowe, takie jak kwas mlekowy i kocowe produkty przemiany materii czciowo ponownie przedostaj si do krwi. Reszta najpierw pynie z limf przez filtrujce gruczoy limfatyczne, a nastpnie przez gwne naczynia limfatyczne przed ponownym wejciem do ukadu krwiononego.

Najwaniejsze elementy tworzenia si limfy:
naczynia krwionone wosowate, tkanka rdmiszowa i naczynia limfatyczne wosowate
  • Naczynia krwionone wosowate zapewniaj wymian substancji, zaopatrujc komrki ciaa i usuwajc produkty odpadowe.
  • Tkanka rdmiszowa stanowi amorficzn substancj bazow, wkna i komrki tkanki cznej. Krzyuj si z ni kanay przedlimfatyczne wypenione pynem tkankowym.
  • Naczynia limfatyczne wosowate rozpoczynaj si w tkance rdmiszowej.
 

rehabilitacja łóżko łóżko rehabilitacyjne masaż system masażu leczniczego łóżka masujące sprzęt do masażu masaż łóżka lecznicze

Interlumi ©2009
polecamy: mini aparaty słuchowe
projekt i wykonanie: Wojciech Gąsiewski